อัลบั้ม/Album

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Classrooms of the Future ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศ [15 เม.ย. 2560] ดู [239]

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations (5-6 ส.ค.59)

วันที่ประกาศ [28 ส.ค. 2559] ดู [420]

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน ปี 2557

วันที่ประกาศ [20 เม.ย. 2557] ดู [255]

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตอบโจทย์ คุณธรรม จริยธรรม ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร ปี 2556

วันที่ประกาศ [30 พ.ค. 2556] ดู [121]

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ปี 2555

วันที่ประกาศ [30 มี.ค. 2555] ดู [131]