สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก ปี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

กลับสู่หน้าแรก
นำออกแบบ Microsoft Word

ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทผู้เข้าร่วม การชำระเงิน สถานะการชำระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานะบทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok
1 นางสาวมณีรัตน์ ภารนันท์ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 2,000 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0819030619 m.paranan@gmail.com
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
2 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3790 surasak.ch@wu.ac.th

ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1