ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” จะได้รับของที่ระลึก เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลัง สามารถพับเก็บได้ท่านละ 1 ใบดู [335] วันที่ประกาศ [17/1/2561]ค้นหาข่าว