เลื่อนกำหนดส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกฯ ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” เตรียมพบกับการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก: Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
ข่าวเด่น

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” จะได้รับของที่ระลึก เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลัง สามารถพับเก็บได้ท่านละ 1 ใบ

...
อ่านต่อ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้
Generic placeholder image ปีที่ 3 | ฉบับที่ 2
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
Banner

หน่วยงานที่สนับสนุน ปี 2561

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 Tel. 075-673-770 Email. alcwudas@gmail.com

เว็บไซต์สนับสนุน Chrome,Filefox,Safari และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป