ลงทะเบียน

***ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ บทความของท่านจะต้องผ่านการพิจารณาก่อน ถึงจะชำระค่าลงทะเบียน***


8 + 5 =

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระด้วยตนเองที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
2. โอนเงินผ่านธนาคารมายัง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า "การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6")
3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยเเล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล มายัง อีเมล : alcwudas@gmail.com
4. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้เเทนเข้าร่วมประชุมได้ ติดต่อสอบถาม โทร 0-7567-3770,3770