ลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระด้วยตนเองที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
2. โอนเงินผ่านธนาคารมายัง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5)
3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยเเล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล มายัง อีเมล : alcwudas@gmail.com
4. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้เเทนเข้าร่วมประชุมได้ ติดต่อสอบถาม นางพณิชา โสพรรณรัตน์ โทร 0-7567-3770,3770