รถบริการ (รับ-ส่ง)

*ติดต่อสอบถามโทร. 0-7567-3771

วันที่ เวลา เส้นทางรับ-ส่ง
คันที่ 1(ถนนราชดำเนิน) คันที่ 2(ถนนพัฒนาการคูขวาง)
ช่วงเช้า
26-27 มี.ค. 61 07.10 น. โรงพยาบาลมหาราช โรงแรมทวินโลตัส
07.20 น. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โรบินสันโอเชี่ยน
07.30 น. สนามหน้าเมือง สี่แยกคูขวาง (ตรงข้ามโชว์รูมรถหรู)
07.50 น. โรงแรมชฎา  
ช่วงเย็น
26-27 มี.ค. 61 16.30 น. อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่งสนามบิน) อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่งในเมือง เส้นทางเดิม)