ค้นหาข่าว

คำค้น:
ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”
ดู [448] เมื่อ [17/1/2561]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
ดู [1000] เมื่อ [15/11/2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
ดู [1374] เมื่อ [8/11/2559]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน การจัดการประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
ดู [233] เมื่อ [8/11/2559]